Home Stamfedrene Stamtavle Vonstad-links Fotoalbum Hytteforeningen 

Navn: Ottar Pleym Vonstad Barn: Olger Y 4.7.1926   
  Y16.02.1901 i Sjona (Nesna Kommune). U25.06.1972   Gerd Y10.8.1928
Gift med: Anna Marie Vonstad (f. Mathisen Leikanger)   Kåre Y16.7.1930
  Y15.03.1904 på Eidså i Vannylven, Sunnmøre. U11.09.1982   Per Y2.9.1932
Senest bosatt: Mo i Rana, Norge   Arne Y13.7.1934

Litt historie:

Ottar var sønn av Peder Christian Pedersen ("Pe'r Pærsa") og Oline (f. Davidsdotter). 

 

Laura Y28.8.1936

  Peder var fra gården Øverbotn i Sjona. I slutten av 1800-tallet drev han landhandel på Jektstranda i Sjona.   Gunnar Y2.4.1939
  Oline var fra Lille Elvdal i Østerdalen. Hun var kommet nordover til Utskarpen   Anne-Lise Y13.7.1942
  for å tjene på å værke sild. Hun var da bare 16 år gammel.    Sverre Y21.3.1947
  Da hun møtte den 32 år gamle kjøpmannen fra Sjona, fikk hun plass i huset hos ham.   Solfrid Y25.2.1949
  Selvfølgelig ble de forelsket, og de giftet seg. Senere kjøpte de gården Vonstad, og tok gårdsnavnet som slektsnavn.     

 

Navnet VONSTAD er sannynligvis sammensat av stavelsene "VON" som betyder "håp" på nynorsk,og "STAD" som betyder "sted" eller "gård". Altså betyr navnet "stedet vi håper på".

Vonstad bestod opprinnelig bare av jorden mellem Fagerheim og ytterbekken.Senere kjøpte de også gården Jærdet, som var jorden vest for bekken. Sammen fikk Peder og Oline to barn: Severine og Ottar.

 

Anna Marie var født på Eidså i Vannylven på Sunnmøre. og hadde 9 søsken: Mathias, Mikael, Sverre, Valborg, Jossa, Marie, Lydia, Klara og Sigurd. Familien var kunstnerisk anlagt, og talte dyktige spillemenn og kunstmalere - så de kunsteriske gener i Vonstad-familien må stamme herfra. I sine unge dager tjente Anna i huset hos en familie i Ålesund, og her mødte hun Ottar som var på en båt som kom i land med fisk. De ble gift, og flyttet til Nordnorge. Sammen fikk de 10 barn, hvorav et (Laura) døde få dager etter sin fødsel.

                                                                                  

  I sine yngre dager drev Ottar med fiske på ulike hav og etter forskjellige fiskesorter. Han var på torskefiske i Lofoten, på kveite-fiske ved Grønland (på den tiden ble grå-kveite over 60 kg kastet i havet, for den var ikke salgbar), to sesonger på sel- og hvalfangst i Ishavet ved Grønland, og på håbrand- og sildefiske ut for Ålesund. Han var harpunskytter, bas og skipper på hvalskuta "Moderskip", som hadde to storbåter foruten lettbåter "dorriser". Senere kjøpte Ottar sin egen båt, M/K "Fuglen". Den hadde en motor av mærket "Broseth" som var montert på Hemnesberget. "Fuglen" sank i Utskarpen i 1940 da Ottar var på fiske i Træna. I 1947 kjøpte han "Sterk", en 21 ft. lystbåt med kahytt og en 6 hk innenbordsmotor. "Sterk" havarerte i 1958. 

Før 2. verdenskrig begynte Ottar å oppkjøpe fisk fra Helgelands-øyene som han fraktet til Hemnesberget og solgte på torget der. Under krigen solgte han fisk ved L.A. Meyer i Moholmen, den opprinnelige bydel i Mo i Rana. Senere leide han en brygge like utenfor L.A. Meyer's mel-lager. Her startet han fiskehandel. 

Imens bodde Anna på gården Vonstad med barna. Hun hadde 2-3 melkekyr, ca. 6 sauer og noen høns. Hun saltet og røkte sild for salg. 

Ottar leide et hus i Kaigata 4 (Lundinhuset) i Moholmen, hvor han bodde mens han drev forretningen. I 1948 stod ny-huset på Roald Amundsens Gate 4 ferdig. Olger fikk kolonialbutikk og leilighet i 1. etage, og Anna og Ottar bodde på 2. etage. Fra ca. 1953 til 1960 drev Ottar "VONSTADs FISKEFORRETNING". Han handlet også med  trelast: material til husbygging, "råved og æser" som ble brukt til fiske-gjelder, "gjerd-påler" og "hesje-staur" og "never". Trelasten ble solgt, eller brugt som betaling til fiskerne for fisk.

Noen ganger kjøpte han hele skipslaster med Lofot-torsk ("skrei") som han solgte til andre fiskeforretninger i Mo. Han solgte også fisk på bygdene, hadde fast rute i flere daler. 

Hans første bil var en Studebaker 1934. Så kjøpte han en Opel Blitz, og senere en Ford Transit. Fra 1955 kjørte Per og Arne om sommeren regelmessige turer til Saltstraumen for å hente småsei og lever fra Anskar Høyskar. Fisken ble solgt samme dag fra fiskeforretningen eller fiskebilen. Det ble også kjøpt hele billaster med sild og torsk fra Sjona. Hvalkjøtt og fiskekaker var også med i vareudvalget i forretningen.  

       
  Ottar på fiske i Nordishavet   
    
    

   Anna og Ottar

   ca. 1928

     
    Anna og Ottar,

    visstnok på forlovelsesdagen

 

  
Familien Vonstad i 1945 

(Kåre's konfirmasjon?)

I bakerste rekke:

Kåre, Anna, Olger, Per, Ottar og Gerd

Foran:

       Anne-Lise, Arne og Gunnar

 

  
Gården Vonstad 

med Studebaker'en, den første bilen i Vonstad-slekta! 

(Undres på hvor mange biler vi har i dag....)

Bildet er tatt like etter krigen (ca. 1945-1947)

  
   Lystbåten "Sterk"
  
Anna og Ottar

1970

                                      

Home Up Ottar og Anna Olger Gerd Kåre Per Arne Gunnar Anne-Lise Sverre Solfrid