Home Up Tommy Synøve Monika Kristin Helen

Navn: Synøve Strand Barn: Elin Iren Storvolleng
  Y 9.5.1968 i Mo i Rana, Norge   Y 29.03.1987
Job/fag: Diplomøkonom, BI / Gårdbruker   Stig Arne Storvolleng
Bosat: Grønfjelldal, Rana, Norge   Y 25.06.1990
Gift med Arne Edvin Storvolleng, Y 28.12.1959 U20.9.2004   John Erik Storvolleng
      Y 17.09.1992
      Mats Emil Storvolleng

Litt historie:

Jeg jobber for tiden som regnskapsfører på Rana Regnskapslag. I tillegg har jeg har sluttet med saudrift, og gått over til å drive med kjøttfe nå i februar. 

 

Y 29.02.1996

e-post: Synne.s@hotmail.com    
link: http://home.tiscali.no/storvoll    

 

Home Up Stamfedrene Stamtavle Vonstad-links Fotoalbum Hytteforeningen