Home Up Anders Lønn Marita Linn Therese

 
 
Navn: Linn Therese Carlsen Fjell   Barn: Mia Helene Carlsen Vattøy  Y 29.09.2002
 

Y 21.05.1981  

 

    Julian Carlsen Vattøy  Y 06.02.2006

Job/fag:

      Zander Carlsen Vattøy  Y 06.02.2006
Bosat: Nøtterøy, Norge      

 

   

Gift med:

Jon Aksel Carlsen Fjell 

Y 22.10.1978  

   
       
Litt historie: